piątek, 17 września 2021

Przetargi

Gmina Radziłów

1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 3 902 691,00 zł (słownie złotych: trzy miliony dziewięćset dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt jeden złotych 00/100) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego.

2. Wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia: a) przeznaczenie kredytu: sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego, b) kwota i waluta kredytu: 3 902 691,00 zł, c) okres spłaty: lata 2021-2035, d) spłata kapitału: w okresach kwartalnych, na koniec każdego kwartału, począwszy od 31 marca 2021 r., e) wysokość spłaty: • 2021 r. – 50 000,00 zł • 2022 r. – 50 000,00 zł • 2023 r. – 20 000,00 zł • 2024 r. – 120 000,00 zł • 2025 r. – 310 000,00 zł • 2026 r. – 399 493,00 zł • 2027 r. – 250 000,00 zł • 2028 r. – 320 000,00 zł • 2029 r. – 360 000,00 zł • 2030 r. – 262 994,00 zł • 2031 r. – 420 000,00 zł • 2032 r. – 420 000,00 zł • 2033 r. – 420 000,00 zł • 2034 r. – 420 000,00 zł • 2035 r. – 80 204,00 zł f) spłata odsetek: w okresach kwartalnych, na koniec każdego kwartału na podstawie zawiadomienia przesłanego przez Bank. Odsetki Zamawiający rozpocznie spłacać w III kwartale 2020 r. 

 

Gmina Radziłów
ul. Plac 500-lecia 14
19-213 Radziłów

czwartek, 2 września 2021

Powiat Grajewski

czwartek, 2 września 2021

Wymiana poszycia pomostu w Rajgrodzie

Komentarze (0)

Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.