wtorek, 28 maja 2024

Wiadomości

 • 1 komentarzy
 • 3036 wyświetleń

XCII sesja Rady Powiatu Grajewskiego

 XCII sesja Rady Powiatu Grajewskiego odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2024 r. (piątek) o godz. 08:00  w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B. Sesja będzie miała charakter nadzwyczajny.


Porządek obrad:

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.  
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XCI sesji Rady Powiatu Grajewskiego.
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Grajewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2023 rok.

Podjęcie uchwał:

 • w sprawie zmiany uchwały w sprawie  określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Grajewski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków;
 • w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie oraz wskazania Przewodniczącego.


  Podsumowanie działalności Zarządu Powiatu i Rady Powiatu w kadencji 2018-2024.
  Wolne wnioski, zapytania i sprawy różne.
  Zamknięcie sesji. 
  Przewodniczący 

  Rady Powiatu Grajewskiego

 

        Grzegorz Gardocki

 

poniedziałek, 27 maja 2024

Komunikat UM w Grajewie

Komentarze (1)

komisja na konkurs dyrektora POZ była powołana wcześniej, teraz drugi raz.

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.