czwartek, 30 maja 2024

Wiadomości

 • 1 komentarzy
 • 3052 wyświetleń

XCII sesja Rady Powiatu Grajewskiego

 XCII sesja Rady Powiatu Grajewskiego odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2024 r. (piątek) o godz. 08:00  w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B. Sesja będzie miała charakter nadzwyczajny.


Porządek obrad:

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.  
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XCI sesji Rady Powiatu Grajewskiego.
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Grajewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2023 rok.

Podjęcie uchwał:

 • w sprawie zmiany uchwały w sprawie  określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Grajewski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków;
 • w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie oraz wskazania Przewodniczącego.


  Podsumowanie działalności Zarządu Powiatu i Rady Powiatu w kadencji 2018-2024.
  Wolne wnioski, zapytania i sprawy różne.
  Zamknięcie sesji. 
  Przewodniczący 

  Rady Powiatu Grajewskiego

 

        Grzegorz Gardocki

 

środa, 29 maja 2024

Latarnik wyborczy 2024

Komentarze (1)

komisja na konkurs dyrektora POZ była powołana wcześniej, teraz drugi raz.

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.