Przetargi

Nadleśnictwo Rajgród. OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej  w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (Dz. U. z 22.12.1994r., oraz przy odpowiednio zastosowanym Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 05.10.1993r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu ogłaszam co następuje:

 

Nadleśnictwo Rajgród ogłasza drugi  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ciągnika zrywkowego LKT 81 T. Nr seryjny 2167, rok produkcji 1996. Stan ogólny dobry.

 

Cena wywoławcza 100 000,00 PLN netto (sto tysięcy zł. 00/100) nie zawiera podatku VAT 23%.

 

Przetarg odbędzie się 29.04.2022r. o godz. 10.00 w siedzibie Nadleśnictwa Rajgród w Tamie, Tama 2, 19 – 206 Rajgród w sali konferencyjnej- pokój nr. 5.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata przelewem na konto bankowe Nadleśnictwa Rajgród w BNP  Paribas BP S.A.  nr konta 88 2030 0045 1110 0000 0184 2200  wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 10 000,00 zł  do godz. 9.45 do dnia 29.04.2022r. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej.

 

Wadium złożone przez oferentów , których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, który zaoferował najwyższą cenę zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia ciągnika.

 

      Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli oferent, który wygrał przetarg nie wpłaci ceny nabycia pomniejszonej o wpłacone wadium w terminie 7 dni od dnia przetargu.

       Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

 

      Oględzin  ciągnika można dokonać w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00 w siedzibie Nadleśnictwa Rajgród Tama 2, 19 – 206 Rajgród.

   

  Nadleśnictwo Rajgród zastrzega  prawo do odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

 

wtorek, 19 kwietnia 2022

PUK Prostki - ogłoszenie o przetargu

piątek, 8 kwietnia 2022

Grajewo. Ogłoszenie o przetargu

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.