URZĄD MIASTA GRAJEWO

aktualizacja: 2021-06-09 09:20:54     nr wiadomości: 45929     przeczytano: 601     Ilość komentarzy komentarze: 0

Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Grajewie

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego „Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Grajewie”.

2. Realizacja inwestycji polega na wykonaniu n/w elementów robót:

1) roboty rozbiórkowe; rozbiórka istniejących ciągów pieszych, istniejącej bieżni i urządzeń lekkoatletycznych, boiska wielofunkcyjnego, istniejącego placu gospodarczego, części istniejących trybun, wycięcie 5 drzew.

2) bieżnia okólna 400 m oraz prosta sześciotorowa o dystansie 100 m o nawierzchni poliuretanowej SANDWICH, RAL 5015, na podbudowie asfaltowej gr. 7cm, warstwie wyrównawczej z miału kamiennego ze skał magmowych gr. 5cm, warstwie nośnej z kruszywa łamanego ze skał magmowych gr. 20 cm i warstwie odcinającej z piasku średnioziarnistego.

3) odwodnienie bieżni za pomocą korytek z tworzywa sztucznego przykrytych rusztem ze stali klasy C250. Korytka kanalizacji liniowej posadowione na fundamencie betonowym. Odprowadzenie wód opadowych z bieżni kanalizacją deszczową z rur PP lub PVC, SN8 do kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ul. Konstytucji 3-go Maja (studnia S1) z pominięciem zbiornika retencyjnego, a połączeniem studni S8 ze studnią S2. Przejście kanalizacji deszczowej pod ul. Konstytucji 3-go Maja należy wykonać metodą przewiertu lub przecisku.

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.