piątek, 17 września 2021

Przetargi

Zarząd Dróg Powiatowych

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w systemie "zaprojektuj i wybuduj" inwestycji pn. „rozbudowa drogi powiatowej nr 1823B w Rydzewie - Pieniążęk”. Wykonawca opracuje dokumentację projektową, uzyska decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz zrealizuje roboty budowlane związane z rozbudową drogi powiatowej nr 1823B w Rydzewie Pieniążek w Grajewie w km 1+630÷2+272 na odcinku I (odcinek główny) i w km 0+000÷0+040 na odcinku II (odcinek boczny) i odda do użytkowania w stanie wolnym od wad i usterek.

Roboty budowlane Wykonawca zrealizuje na podstawie dokumentacji projektowej opracowywanej przez siebie na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) i wytycznych Zamawiającego, dokumentacji zweryfikowanej i zatwierdzonej przez Zamawiającego. Szczegółowo zakres przedmiotu zamówienia i warunki realizacji określa załącznik nr 5 do SIWZ - wzór umowy oraz załącznik nr 9 - program funkcjonalno-użytkowy.

czwartek, 2 września 2021

Powiat Grajewski

czwartek, 2 września 2021

Wymiana poszycia pomostu w Rajgrodzie

Komentarze (0)

Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.