Gmina Grajewo

Wieści z Wierzbowa

Projekt z klasą "WAŻNE, WAŻNIEJSZE I NAJWAŻNIEJSZE" w Szkole Podstawowej w Wierzbowie

Zachęcamy do głosowania na Projekt z klasą "WAŻNE, WAŻNIEJSZE I NAJWAŻNIEJSZE" o numerze 1205 na stronie Nowej Ery.

https://projektzklasa.pl/component/projektzklasa8/projekty/pokaz/3612

Projekt edukacyjny

Opis projektu

Projekt ma na celu wprowadzić uczniów we wspaniały świat fizyki, ale nie w oderwaniu od rzeczywistości, czy nauk humanistycznych, a wręcz przeciwnie - w pełnej zgodzie i korelacji z nimi. Ważny temat pomiarów, to zaledwie pretekst by na początek znaleźć w życiu codziennym jego praktyczne odzwierciedlenie. Następnie, z pomocą społeczności lokalnej, udokumentować temat - POMIARY WCZORAJ I DZIŚ. By ostatecznie podziękować partnerom i wszystkim wspierającym projekt zaproszeniem na regionalną imprezę o charakterze podsumowującym oraz informacyjnym. Podczas festynu WIERZBOWO NA MIARĘ...! dzieci i młodzież wezmą udział w grach i zabawach dydaktycznych z pomiarami w tle, konkursach tematycznych oraz spotkaniu z seniorami. Zaproszeni goście będą mogli skorzystać z profesjonalnie wykonanych pomiarów medycznych (np.: ciśnienia, masy ciała, cukru we krwi itp).

Cele projektu

Cele:

- edukacja przyrodnicza, matematyczna, a także humanistyczna (regionalna) i prozdrowotna

- wdrażanie młodzieży do kreatywnego rozwiązywania problemów

- aktywne spędzanie czasu wolnego i łączenie przyjemnego z pożytecznym

CELE OPERACYJNE:

- organizacja warsztatów pomiarowych (różne grupy wiekowe, różne przyrządy)

- poszukiwanie różnorodnych przyrządów np.: starodawnych z danego regionu i/lub tworzenie nowych autorskich np.: cierpliwościomierz

- przeprowadznie i publikacja wywiadów z najstaryszymi członkami rodzin lub mieszkańcami regionu na temat dawniej używanych miar i przyrządów do pomiarów róznych wielkości

- pozyskanie sojuszników i sponsorów do przeprowazdenia gier i zabaw dydaktycznych z pomiarami w tle

- organizacja festynu, podczas którego seniorzy dokonując pomiarów medycznych zostaną zachęceni do dbania o własne zdrowie

- integracja społeczności szkolnej i lokalnej Elementy unikatowe

- korelacja wielu dziedzin naukowych, nawet pozornie konkurujących ze sobą

- praktyczne działanie jako sposób na skuteczną edukację przyrodniczą oraz regionalną

- wdrażanie do odpowiedzialności za życie własne i innych ludzi

- budowanie solidarności społecznej

Miejsce i czas realizacji

Realizacja od stycznia do grudnia 2017 roku w gminie Grajewo i miejscowości Wierzbowo. Wykorzystanie grantu Przygotowanie regionalnego festynu podsumowującego projekt (konkursy, gry i zabawy edukacyjne o pomiarach) oraz zaproszenie dorosłych na przeprowadzenie badań medycznych. Organizacja badań i ewentualnie dowozu zaproszonych seniorów do szkoły na festyn.

środa, 8 marca 2023

Życzenia z okazji Dnia Sołtysa

piątek, 3 marca 2023

Ogłoszenie Gminy Grajewo

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.