Przetargi

SP w Rajgród

Prowadzenie zajęć dydaktycznych w Ramach projektu nr WND-POKL.09.01.02-20-957/13 Uwierzyć w siebie w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rajgrodzie.

Rodzaj zamówienia: usługi
Organizacja i realizacja usług edukacyjnych obejmujących prowadzenie zajęć dla uczestników projektu Uwierzyć w siebie tj.:
Część 1. Zajęcia dydaktyczno -wyrównawcze z języka polskiego w kl. IV-VI - 3 grupy po 30 godzin razem 90 godzin,
Część 2. Zajęcia dydaktyczno -wyrównawcze z języka angielskiego w kl. IV-VI - 3 grupy po 30 godzin razem 90 godzin,
Część 3. Zajęcia dydaktyczno -wyrównawcze z przyrody w kl. IV-VI - 3 grupy po 30 godzin razem 90 godzin,
Część 4. Zajęcia dydaktyczno -wyrównawcze z matematyki w kl. IV-VI - 3 grupy po 30 godzin razem 90 godzin,
Część 5. Koło teatralne w kl. IVa i IVb - 90 godzin,
Część 6. Koło teatralne w kl. V i VI - 90 godzin, ( w tym występ uczniów na dniach Rajgrodu 27-07-2014r.),
Część 7. Koło z historii sztuki w kl. IV-VI - 90 godzin,
Część 8. Koło przedmiotowe z j. polskiego w kl. IV-VI - 3 grupy po 30 godzin razem 90 godzin,
Część 9. Koło przedmiotowe z j. angielskiego w kl. IV-VI - 3 grupy po 30 godzin razem 90 godzin,
Część 10. Koło przedmiotowe z j. matematyki w kl. IV-VI - 3 grupy po 30 godzin razem 90 godzin,
Część 11. Koło przedmiotowe z j. przyrody w kl. IV-VI - 3 grupy po 30 godzin razem 90 godzin,
Część 12. Gry zespołowe - piłka nożna - zajęcia sportowe w kl. IV-VI - 90 godzin, ( w tym dwa turnieje),
Część 13. Gry zespołowe - unihokej - zajęcia sportowe w kl. IV-VI - 90 godzin, ( w tym dwa turnieje),
Część 14. Zajęcia sportowe w kl. IV-VI - gra w szachy - 120 godzin, ( w tym trzy turnieje),
Część 15. Zajęcia z j. angielskiego w oddziale przedszkolnym - 90 godzin,
Część 16. Zajęcia z rytmiki w oddziale przedszkolnym - 90 godzin,
Część 17. Zajęcia logopedyczne w oddziale przedszkolnym - 180 godzin.

 

Miejsce i termin składania ofert Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rajgrodzie
19-206 Rajgród
ul. Szkolna 24 godz. 10:00 sekretariat - pok.9

2014-03-14

Specyfikacja Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.rajgrod.wrotapodlasia.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: http://bip.um.rajgrod.wrotapodlasia.pl
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rajgrodzie, ul. Szkolna 24, 19-206 Rajgród, tel. 862721478.

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.