czwartek, 23 września 2021

Przetargi

Przebudowa drogi w Kosiłach

Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 102886 B w Kosiłach

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 102886 B w Kosiłach. Zamówienie obejmuje w szczególności wykonanie podbudowy, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego 4+4 (szerokość jezdni 5m), wykonanie poboczy 0,75 m, na odcinku w miejscowości Kosiły wykonanie chodników, wykonanie poboczy, wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu i oznakowania, wykonanie zjazdów; długość odcinka ok. 1930 m. Szczegółowo zakres przedmiotu zamówienia i warunki realizacji określa załącznik nr 5 do SIWZ – wzór umowy oraz załączniki nr 8-11 do SIWZ, przy czym przedmiar robót stanowi dokument pomocniczy do wyceny oferty.

Gmina Rajgród
19206 Rajgród
ul. Warszawska 32
Tel. 86 272 19 40
Fax. 86 272 19 41

środa, 22 września 2021

URZĄD MIASTA GRAJEWO

czwartek, 2 września 2021

Powiat Grajewski

Komentarze (0)

Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.