poniedziałek, 20 września 2021

Przetargi

Gmina Grajewo

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Grajewo Zabezpieczenie, zważenie, załadunek i transport płyt azbestowo cementowych złożonych luzem na nieruchomościach położonych na terenie Gminy Grajewo oraz rozładunek i zdeponowanie wraz z kosztami unieszkodliwienia na składowisku odpadów niebezpiecznych posiadających odpowiednie zezwolenie na unieszkodliwienie zdeponowanych wyrobów zawierających azbest.
 

Wykonawca zobowiązuje się do każdorazowego ważenia wyrobów zawierających azbest u poszczególnych wnioskodawców. Zagospodarowanie powstałych odpadów zawierających azbest w ilości ok. 20 t.3)
Prowadzenia ewidencji odpadów określonej w art. 66 i 67 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.)

 

Gmina Grajewo
19-200 Grajewo
ul. Komunalna 6,
Tel. tel. 86 272 30 00

czwartek, 2 września 2021

Powiat Grajewski

czwartek, 2 września 2021

Wymiana poszycia pomostu w Rajgrodzie

Komentarze (0)

Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.