Powiat Grajewski

Wieści z ZS nr 2

20 listopada 2017 r. w Zespole Szkół Nr 2 im. 9. PSK w Grajewie odbyło się przyrzeczenie uczniów klasy mundurowej, które  jednocześnie było to 20-stym Jubileuszowym  Przyrzeczeniem Strzeleckim.

W trakcie tej patriotycznej uroczystości  zostali wyróżnieni uczniowie:
Weronika Borawska- za niedawną pomoc w odnalezieniu dziecka ,
Barbara Maciorowska i Klaudia Glińska – za działalność strzelecką i postawę.
Wzruszającym elementem były podziękowania  składane  przez każdego ucznia z klasy mundurowej dla swoich rodziców.
Tradycja klasy mundurowej w „Jednostce” sięga od 2000 r.. Obecnie uczniowie klasy mundurowej realizują Edukację Wojskową, Edukację Policyjną, elementy Edukacji Pożarniczej i jednocześnie zadania w ramach obowiązkowej przynależności do Jednostki Strzeleckiej 1011 Grajewo.
Dyrektor Szkoły wręczyła medale upamiętniające tę uroczystość osobom, które wspierają  i angażują się w funkcjonowanie klasy mundurowej, i dzięki którym wszystkie w/w  realizacje są możliwe.

Uroczystość zaszczycili:
Poseł na SEJM RP – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji – p.  JAROSŁAW ZIELIŃSKI
Komendant Główny Policji nadinsp. dr JAROSŁAW SZYMCZYK
Zastępca Komendanta Wojewódzkiego w Białymstoku podinsp. JACEK TARNOWSKI
Podlaską Kurator Oświaty reprezentował st. spec. ZBIGNIEW SZPAKOWICZ
Dyrektor Delegatury w Suwałkach Kuratorium Oświaty w Białymstoku  reprezentowała wizyt. BOŻENA OBUCHOWSKA  
Przewodniczący Rady Powiatu Grajewskiego – p. STANISŁAW KOSSAKOWSKI, który jednocześnie reprezentował Starostę Grajewskiego
Przewodnicząca Rady Miasta Grajewo – p. HALINA MURYJAS-RZĄSA, która jednocześnie reprezentowała Burmistrza Grajewa
Wójt Gminy Grajewa – p. STANISŁAW SZLETER
Radni Powiatu Grajewskiego:
p. WALDEMAR REMFELD
p. TOMASZ KRUKOWSKI
Proboszcza parafii p.w. MBNP w Grajewie reprezentował ks. TOMASZ KUREK
Komendant Powiatowy PSP w Grajewie st. bryg. ANDRZEJ JABŁOŃSKI
 Komendant Powiatowy Policji w Grajewie mł. insp. ARKADIUSZ BOBOWICZ 
 Komendanta Centrum Łączności i Informatyki w Zegrzu reprezentował  ppłk SEBASTAIAN LESZCZYŃSKI
Dowódcę 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej im. Zawiszy Czarnego reprezentowali mjr ARKADIUSZ SKÓRNÓG  i por. PAWEŁ GOŁASZEWSKI
 Komendanta WKU w Łomży reprezentował   mjr MAREK DZIEMIAŃCZUK  
Dowódcę  Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej  reprezentował por. ANDRZEJ KORSZEŃ
Dyrektor Zespołu Szkół w Szczuczynie p. ANNA JAGUSZ
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3  w Grajewie p. JAROSŁAW  KONOPKA 
Dyrektor Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Grajewie p. JAROSŁAW KOZIKOWSKI
Dyrektor Szkoły Podstawowej  Nr 1 w Grajewie  p. HALINA WAŁĘGA
Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4   w Grajewie reprezentowała p. JOANNA SZYMANOWSKA

 

 

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.