niedziela, 1 października 2023

Powiat Grajewski

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

W dniu dzisiejszym (6 października 2021 r.) w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grajewie odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 

W posiedzeniu uczestniczył Przewodniczący Komisji Waldemar Remfeld – Starosta Grajewski oraz członkowie Komisji – przedstawiciele samorządowi i przedstawiciele powiatowych służb, inspekcji i straży.

 

Głównym punktem rozmów na posiedzeniu była analiza aktualnych zagrożeń związanych z zagrożeniami epidemiologicznymi (pandemia COVID-19) oraz epizootycznymi (afrykański pomór świń). Na podstawie bieżących danych Komisja dokonała oceny stanu bezpieczeństwa sytuacji pandemicznej na terenie powiatu grajewskiego, z której wynika, iż obecnie powiat grajewski w porównaniu do innych powiatów ma niski wskaźnik zakażeń, a sytuacja epidemiologiczna jest w pełni kontrolowana. 

Ważnym tematem poruszonym podczas spotkania był problem fałszywych SMS-ów, wysyłanych od nadawcy „Kwarantanna”, zawierającymi informację o nałożeniu na obywatela rzekomej kwarantanny. (Informacje na ten temat pojawiły się na portalu Facebook Powiatu Grajewskiego w dniu 24 września). 

 

Apelujemy o zachowanie ostrożności oraz zgłaszanie każdej w/w sytuacji odpowiednim służbom w celu ich zapobiegania.

 

Innym zagadnieniem poruszonym na zebraniu, była także problematyka przemocy w rodzinie jako zjawiska społecznego. Rozmawiano o formach pomocy mających na celu nie tylko reagowanie na już zaistniałe przypadki, lecz także na efektywniejsze zapobieganie im w przyszłości. Tu pamiętać należy, że przemoc w rodzinie to nie tylko przemoc fizyczna, psychiczna, czy ekonomiczna, lecz także nie uczestniczenie w codziennym życiu rodzinnym wynikające głównie z uzależnień takich jak: alkoholizm, narkomania, ale także uzależnienia od telefonu, czy gier komputerowych.

 

 

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.