Z kraju i ze świata

Opublikowano ranking bogactwa samorządów

Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” opublikowało ranking bogactwa samorządów.

Rok 2020 był wyjątkowo trudny dla wszystkich, pandemia COVID-19 zburzyła rutynę działania nie tylko na poziomie zachowań indywidualnych mieszkańców, również na poziomie instytucji. Miała także wielkie znaczenie dla finansów samorządowych. Z jednej strony kryzys, będący skutkiem zamykania gospodarki z  przyczyn sanitarno-epidemiologicznych, zmniejszył dochody budżetowe (np. niższe wpływy podatkowe), z drugiej strony rosły niektóre wydatki - np. związane z dezynfekcją ulic, budynków publicznych, dodatkowym wyposażeniem niezbędnym dla zdalnego nauczania.

Zastosowana metoda obliczania wskaźnika użytego w rankingu jest identyczna jak rok temu. Pominięte zostały wpływy z dotacji celowych. Zwłaszcza w okresie  intensywnego korzystania z funduszy unijnych, gdzie dotacje mają chwilowy, ale bardzo silny wpływ na wielkość dochodów. Uwzględnienie tylko dochodów własnych i otrzymywanych subwencji lepiej oddaje hasło zamożności. Wpływające do budżetu dochody zostały skorygowane na dwa sposoby. Po pierwsze, odjęto składki przekazywane przez samorządy w związku z subwencją równoważącą, po drugie, do faktycznie zebranych dochodów dodano skutki zmniejszenia stawek, ulg i zwolnień w podatkach lokalnych. Skorygowane w ten sposób dochody podzielono przez liczbę ludności każdej jednostki samorządowej.

Procentowa zmiana dochodów własnych (razem z udziałami w PIT i CIT) 2020 do 2019 (w cenach stałych) w Podlaskiem:

Powiaty :

• sejneński -22,84
• augustowski -9,77
• siemiatycki -7,28
• białostocki -6,59
• hajnowski -6,39
• bielski -5,14
• wysokomazowiecki -3,91
• moniecki -3,43
• zambrowski -0,93
• kolneński -0,74
• suwalski 1,48
• sokólski 2,46
• grajewski 2,49
• łomżyński 3,66

Miasta powiatowe:

• Wysokie Mazowieckie -16,13
• Mońki -6,82
• Zambrów -6,26
• Sejny -3,69
• Hajnówka -0,78
• Bielsk Podlaski -0,48
• Kolno 1,28
• Sokółka 4,34
• Augustów 5,64
• Grajewo 8,63

Miasteczka:

• Rajgród 1,53
• Szczuczyn 14,28

Gminy wiejskie:

• Wąsosz -30,15
• Grajewo 3,52
• Radziłów 11,41

 

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.