czwartek, 18 lipca 2024

Z kraju i ze świata

Masz książeczkę mieszkaniową?

Około miliona osób w kraju i około 90 tys. w województwie podlaskim nadal ma książeczki mieszkaniowe sprzed co najmniej 30 lat.

Co zrobić ze starą książeczką mieszkaniową?

Ci, którzy zechcą je wykorzystać, mogą wciąż liczyć na premię gwarancyjną. Dotyczy to książeczek założonych przed listopadem 1990 roku. Pieniądze można odzyskać. 

Oszczędnościowe Książeczki Mieszkaniowe (z prawem do premii gwarancyjnej) były wystawiane do  23 października 1990 r.

Właścicielom tych książeczek przysługuje prawo do premii gwarancyjnej, pod warunkiem przeznaczenia środków pieniężnych zgromadzonych na książeczce na ściśle określone cele mieszkaniowe. Premia gwarancyjna jest finansowa ze środków budżetu państwa.

Tryb i zasady wypłaty premii gwarancyjnej są określone w ustawie z dnia 30 listopada 1995r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłacanych premii gwarancyjnych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 763).

Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach imiennych Klienta gwarantowane są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w zakresie przewidzianym w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym do łącznej wysokości równowartości w złotych 100 000 EURO. Więcej informacji

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.