Przetargi

ŻŁOBEK MIEJSKI W GRAJEWIE

Zakup i dostawa wyposażenia do Żłobka Miejskiego w Grajewie w ramach realizacji projektu nr WND-RPPD.02.02.00-20-0150/19 pn. „Nowe miejsca opieki w Grajewskim Żłobku” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działania 2.2 Działania na rzecz równowagi praca - życie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, uwzględniający rodzaj i ilość asortymentu określa Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.Zakup, dostawa i montaż elementów placu zabaw w ramach realizacji projektu nr WND-RPPD.02.02.00-20-0150/19 pn. „Nowe miejsca opieki w Grajewskim Żłobku” 

Regina Janina Niedziołko
86 217 30 34 zlobek.miejski.grajewo@op.pl

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.