Przetargi

Wyniki przetargów. Zimowe utrzymanie dróg

"Zimowe i letnie utrzymanie czystości i porządku na drogach i placach stanowiących własność miasta Grajewo w okresie 01.01.2022r. – 31.12.2022r.”

 

Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Grajewie

 

1. Mechaniczne zamiatanie jezdni o nawierzchni bitumicznej i z kostki „polbruk” w pasach przykrawężnikowych o szerokości zamiatania min. 2 m
2. Ręczne zamiatanie jezdni o nawierzchni z płyt betonowych
3. Ręczne lub mechaniczne zamiatanie chodników oraz ścieżek rowerowych
4. Wywóz nieczystości z koszy ulicznych
5. Wywóz nieczystości z koszy na psie odchody
6. Przegląd centrum miasta i głównych ulic miasta w mieście (drogi krajowe) w każdą niedzielę i święta
7. Oczyszczenie terenów przyległych do klubu Hades
8. Prowadzenie akcji odśnieżania i zwalczanie gołoledzi na jezdniach i chodnikach
9. Oczyszczanie jezdni i chodników po zdarzeniach drogowych

Wartość umowy/umowy ramowej: 665800 PLN

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.