wtorek, 28 maja 2024

Przetargi

Urząd Miasta Grajewo

Zapytanie o cenę

 

I - opracowanie dokumentacji projektowej na :
a) zadanie nr 1 pn. „ Sieć cieplna w ul. 11-go Listopada w Grajewie”, dot. sieci ciepłowniczej do istniejących budynków mieszkalnych w części ul. 11-go Listopada, na odcinku od istniejącej sieci c.o. do ul. Wierzbowej,
b) zadanie nr 2 pn.„ Sieć cieplna w ul. Ekologicznej w Grajewie ” dot. sieci ciepłowniczej do istniejących budynków mieszkalnych nr 2- 22 przy ul. Ekologicznej.
1. Zamówienie obejmuje wykonanie dla każdego z zadań :
a) lewostronnego wtórnika /podkładu geodezyjnego/ mapy zasadniczej w skali 1: 500
terenu, w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia, wraz z wykazem właścicieli gruntów,
b) projektu budowlanego - 5 egz.,
c) projektu wykonawczego - 5egz.,
d) projektu stałej organizacji ruchu - 3 egz.,
e) przedmiaru robót - 2 egz.,
f) kosztorysu inwestorskiego - 2 egz.,
g) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - 2 egz,
h) materiałów do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - 2egz.

 

 

 

II - wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn : „ Budowa oświetlenia w ul. Lawendowej ” zgodnie z zasadami podanymi w zapytaniu ofertowym, będącym załącznikiem do zaproszenia.

WWW bip.um.grajewo.pl/zamowienia_i_przetargi_s/prze_20140207_6565.htm

 

 

 

informacja:

Urząd Miasta Grajewo
19-200 Grajewo
ul. Strażacka 6A,
Tel. tel. (86) 273 0 800
WWW bip.um.grajewo.pl/zamowienia_i_przetargi_s/prze_20140207.htm

Grażyna Rosińska tel.086 273 0827.

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.