poniedziałek, 22 lipca 2024

Przetargi

URZĄD GMINY RADZIŁÓW

 Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1 635 488 zł (słownie złotych: jeden milion sześćset trzydzieści pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego. 3.2. Wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia:
a) przeznaczenie kredytu: sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego,
b) kwota i waluta kredytu: 1 635 488,00 zł,


http://bip.ug.radzilow.wrotapodlasia.pl/Przetargi/zamowienia_i_przetargi_s/zamowienie-nr-2021-bzp-00114050-01-z-dnia-2021-07-14-udzielenie-i-obsluga-kredytu-dlugoterminowego-w-wysokosci-1-635-488-zl.html

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.