Przetargi

URZĄD GMINY RADZIŁÓW

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1 635 488 zł (słownie złotych: jeden milion sześćset trzydzieści pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego.

Wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia:

a) przeznaczenie kredytu: sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego,

b) kwota i waluta kredytu: 1 635 488,00 zł,

c) okres spłaty: lata 2022 - 2035,

d) spłata kapitału: w okresach kwartalnych, na koniec każdego kwartału, począwszy od 31 marca 2022 r.,

e) wysokość spłaty: • 2022 r. – 100 000,00 zł • 2023 r. – 50 000,00 zł • 2024 r. – 100 000,00 zł • 2025 r. – 100 000,00 zł • 2026 r. – 100 000,00 zł • 2027 r. – 100 000,00 zł • 2028 r. – 100 000,00 zł • 2029 r. – 100 000,00 zł • 2030 r. – 100 000,00 zł • 2031 r. – 150 000,00 zł • 2032 r. – 150 000,00 zł • 2033 r. – 150 000,00 zł • 2034 r. – 150 000,00 zł • 2035 r. – 185 488,00 zł

f) spłata odsetek: w okresach kwartalnych, na koniec każdego kwartału na podstawie zawiadomienia przesłanego przez Bank. Odsetki Zamawiający rozpocznie spłacać w III kwartale 2021 r.

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.