poniedziałek, 20 września 2021

Przetargi

URZĄD GMINY GRAJEWO

1.Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa drogi gminnej nr 103329B w m. Popowo”

Zakres prac obejmuje drogę gminną nr 103329B w km 0+000÷0+380,40. Celem prac budowlanych jest przebudowa istniejącej drogi o nawierzchni bitumicznej na nawierzchnię asfaltową o wymaganych parametrach technicznych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu w szczególności zabezpieczających ruch pieszy.

2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w: -dokumentacji technicznej, -SSTWiORB, -Projekcie stałej organizacji ruchu, -przedmiarze robót, INZP.7011.12.2021

 

czwartek, 2 września 2021

Powiat Grajewski

czwartek, 2 września 2021

Wymiana poszycia pomostu w Rajgrodzie

Komentarze (0)

Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.