wtorek, 28 maja 2024

Przetargi

Szpital Ogólny

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie

Rodzaj zamówienia: usługi
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie, zwanego dalej Zamawiającym
1.Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,
2.Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i wandalizmu,
3.Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia,
4.Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
5.Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.
6.Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

 

 

Miejsce i termin składania ofert Szpital Ogólny im. dr Witolda Ginela w Grajewie
19-200 Grajewo
ul. Konstytucji 3 Maja 34, 09:00, Sekretariat - pokój nr 111

2014-03-20

 

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.