poniedziałek, 22 lipca 2024

Przetargi

Szczuczyn - budowa dwóch budynków wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu

Budowa dwóch budynków wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu w mieście Szczuczyn

1. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem inwestycji jest budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Szczuczyn.

2. Zakres prac obejmuje budowę dwóch takich samych budynków mieszkalnych wielorodzinnych, które różnić się będą jedynie poziomem posadowienia. Obiekty zaprojektowano jako 3-kondygnacyjne (2 kondygnacje naziemne + poddasze użytkowe). Każdy budynek będzie obsługiwany 1 klatką schodową z wejściem usytuowanym w elewacji wschodniej. Program użytkowy każdego z obiektów zakłada wydzielenie 11 mieszkań wraz komórkami lokatorskimi, oraz pomieszczeń gospodarczych i technicznych. Całość ma być wykonana w technologii tradycyjnej, murowanej z elementami żelbetowymi. W zakres prac wchodzi wykonanie wszystkich określonych w dokumentacji technicznej instalacji wewnętrznych tj. elektrycznych, teletechnicznych, sanitarnych, wodociągowych, centralnego ogrzewania, telefoniczna, telewizyjna, internetowa i domofonowa. Dodatkowo w zakres prac wchodzi wykonanie niezbędnej infrastruktury technicznej tj. przyłącza wodociągowego, zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej, przyłącza kanalizacji sanitarnej , dwóch przyłączy ciepłowniczych, zewnętrznej instalacji elektroenergetycznej wraz z montażem szaf licznikowych na obu budynkach zgodnie z wydanymi przez PGE Warunkami i oświetleniowej, zewnętrznej kanalizacji teletechnicznej oraz wykonaniem 2 parkingów o łącznej ilości miejsc postojowych 20 (9+11) i utwardzeniem dojść i dojazdów do budynków wraz z odpowiednim oznakowaniem, zgodnie z projektem zagospodarowania.

WIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE- TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. ul. Henryka Sienkiewicza 15, 19-230, Szczuczyn, woj. podlaskie, państwo PL, tel. 86 272 50 25, e-mail wpkszczuczyn1992@interia.pl

 

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.