sobota, 25 maja 2024

Przetargi

Remont mostu w Szymanach

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane


Przedmiotem zamówienia jest remont bieżący mostu w m. Szymany polegający na wykonaniu następujących robót:
ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO MOSTU
- rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, grubość nawierzchni 4 cm wraz z wywiezieniem materiału z rozbiórki i jego utylizacją, rozbiórka nawierzchni z asfaltu lanego na moście - 196,08 m2;
- rozebranie krawężnika drewnianego oraz podkładek drewnianych pod krawężniki z odwiezieniem materiału z rozbiórki na odl. 5km, rozebranie krawężnika lewego o wymiarach 10x50 cm, krawężnika prawego o wymiarach 10*75 cm oraz podkładek drewnianych pod krawężnik - 6,53 m3;
- rozebranie pomostu drewnianego na dźwigarach stalowych z odwiezieniem materiału z rozbiórki na odl. 5km, rozebranie belek pomostu drewnianego 10x16cm i 10x14cm wraz z zamocowaną blachą ocynkowaną gr. 1mm oraz kątownika 40*40*6mm - 28,21 m3;
KONSTRUKCJA STALOWA USTROJU NIOSĄCEGO MOSTU
- wykonanie poprzecznic z dwuteownika na podparciu dźwigarów, wymiana podparcia dźwigarów w postaci dwuteownika 240 o długości 460 cm - 0,17 t;
ZABEZPIECZENIE ANTYKORYZYJNE KONSTRUKCJI NIOSĄCEJ
- oczyszczenie powierzchni konstrukcji stalowej dźwigarów i stężeń, oczyszczenie zgodnie z PSt3 wg normy PN-EN ISO 8501-2 - dźwigary, stężenia, poprzecznica z dwuteownika na podparciu dźwigarów - 456 m2;
- malowanie elementów konstrukcji stalowej zestawem malarskim farbą podkładową i nawierzchniową, malowanie jednokrotnie farbą podkładową Sika Poxicolor Primer He Neu /lub równoważną/ o grubości 120 nm oraz malowanie jednokrotnie farbą nawierzchniową Sikacor EG 120 /lub równoważną/ o grubości 120 nm - dźwigary, stężenia, poprzecznica z dwuteownika - 456 m2;
POMOST DREWNIANY
- wykonanie pomostu drewnianego na dźwigarach stalowych z belek 10x16 cm i 10x14 cm, wykonanie pomostu z belek połączonych ze sobą na gwoździe z zamocowaniem blachy ocynkowanej gr. 1mm do płyty drewnianej pomostu z obu stron oraz na początku i końcu mostu, zużycie blachy 0,33 m*/45,6m+4,3m/*2szt.=33 m2, użycie kątownika 40x40x6 mm po obu stronach mostu na długości 91,2 m - 28,21 m3;
- ułożenie krawężników drewnianych oraz podkładek drewnianych pod krawężniki na wspornikach poręczowych, ustawienie krawężnika lewego o szerokości 0,5 m i prawego o szerokości 0,75 m oraz podkładek - 6,53 m3;
- wykonanie nawierzchni z asfaltu lanego, warstwa górna o grubości 5 cm, transport mieszanki asfaltowej na odl. 5 km, wykonanie nawierzchni na moście o średniej grubości 5 cm - 196,08 m2.
Przedmiot zamówienia nazywany jest w dalszej treści IDW przedmiotem zamówienia lub inwestycją.
Zamawiający wymaga aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia.

Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie
19-203 Grajewo
ul. Fabryczna 4

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.