Przetargi

Przetarg na malowanie klatek

Grajewo, dn. 12.01.2021 r.

O G Ł O S Z E N I E

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa w Grajewie os. Południe 36, 19-200 Grajewo ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na malowanie klatek schodowych:

1. os. Centrum 6 - 3 klatki
2. os. Centrum 7 - 2 klatki
3. os. Centrum 10 - 5 klatek
4. os. Centrum 11 - 3 klatki
5. os. Centrum 21 - 2 klatki
6. os. Centrum 28 - 2 klatki
7. os. Centrum 29 - 3 klatki
8. os. Centrum 34 - 3 klatki
9. os. Centrum 38A - 2 klatki
10. os. Południe 31 - 4 klatki


Oferty należy składać w terminie do dnia 26.01.2021 r. w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej, 19-200 Grajewo, os. Południe 36 do godz.12.00.

Przetarg odbędzie się w świetlicy Spółdzielni w dniu 26.01.2021 r. o godz. 13.00

O rozstrzygnięciu przetargu powiadomimy oferentów do 4.02.2021 r. Termin wykonania i zakończenia robót do 30.05.2021 r. Specyfikację można uzyskać w biurze SMLW w Grajewie w pokoju nr 7 po wpłaceniu 30 zł + VAT (36,90 zł brutto). 

Wysokość wadium - 8 000,00 zł - dowód wpłaty dołączyć do oferty. Osoba do kontaktów w sprawie przetargu - Kierownik Działu Technicznego w SMLW nr tel. 86 273 88 44 wew. 28. 

Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny w każdym czasie, a oferta nie wywoła skutku prawnego. O odstąpieniu od przetargu oferenci zostaną zawiadomieni.

 

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.