Przetargi

Przebudowa drogi gminnej Nieciki ? Szymany

Przedmiotem zamówienia była przebudowa drogi gminnej nr 104184B Nieciki – Szymany.

Szczegółowy zakres robót i sposób ich wykonania został określony w dokumentacji projektowej (m.in. projekcie budowlanym oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych) stanowiącej Załącznik Nr 8 do SWZ.

Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe „UNIDROG” Sp. z o.o.

Cena lub koszt oferty z najniższą ceną: 1 035 056,06 PLN

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.