poniedziałek, 22 lipca 2024

Przetargi

Ogłoszenie SMLW

 O G Ł O S Z E N I E

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa w Grajewie os. Południe 36, 19-200 Grajewo ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na remont 13. wejść do klatek schodowych z montażem wiatrołapów systemowych o lekkiej konstrukcji aluminiowej w następujących lokalizacjach:

a) os. Południe 18  - 5 wiatrołapów

b) os. Południe 22  - 4 wiatrołapy

c) os. Południe 23  - 4 wiatrołapy


Oferty należy składać w terminie do dnia 19.02.2021 r. w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej, 19-200 Grajewo, os. Południe 36 do godz. 12.00.

Przetarg odbędzie się w świetlicy Spółdzielni w dniu 19.02.2021 r. o godz. 13.00. O rozstrzygnięciu przetargu powiadomimy oferentów do 01.03.2021 r. Termin wykonania i zakończenia robót do 30.09.2021 r. Specyfikację można uzyskać w biurze SMLW w Grajewie w pokoju nr 7 po wpłaceniu 30 zł + VAT (36,90 zł brutto).

Wysokość wadium  -  10 000,00 zł - dowód wpłaty dołączyć do oferty.

Osoba do kontaktów w sprawie przetargu - Kierownik Działu Technicznego w SMLW, nr tel. 86 273 88 44 wew. 28.

Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny w każdym czasie, a oferta nie wywoła skutku prawnego. O odstąpieniu od przetargu oferenci zostaną zawiadomieni.

  

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.