Przetargi

Ogłoszenie o przetargu SMLW

Grajewo, dn. 9.04.2021 r.

O G Ł O S Z E N I E

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa w Grajewie os. Południe 36, 19-200 Grajewo
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na zadania:


Zadanie 1.

Remont 13. wejść do klatek schodowych z montażem wiatrołapów systemowych o lekkiej konstrukcji aluminiowej w następujących lokalizacjach:

a) os. Południe 18  - 5 wiatrołapów
b) os. Południe 22  - 4 wiatrołapy
c) os. Południe 23  - 4 wiatrołapy


Zadanie 2.

Remont miejsc odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców Spółdzielni z przygotowaniem terenu pod wiaty i montaż wiat śmietnikowych w następujących lokalizacjach:

a) os. Południe 5
b) os. Południe 1 - 2
c) os. Centrum 12 - 7 - 8

Oferty należy składać w terminie do dnia 22.04.2021 r. w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej, 19-200 Grajewo, os. Południe 36 do godz.12.00. Przetarg odbędzie się w świetlicy Spółdzielni w dniu 22.04.2021 r. o godz. 13.00.

O rozstrzygnięciu przetargu powiadomimy oferentów do 30.04.2021 r.

Termin wykonania i zakończenia robót:
zadanie 1 - do 30.09.2021 r.
zadanie 2 - do 30.09.2021 r.

Specyfikację do poszczególnych zadań można uzyskać w biurze SMLW w Grajewie w pokoju nr 7 po wpłaceniu 30 zł + VAT ( 36,90 zł brutto).

Wysokość wadium:
do zadania 1  -  10 000,00 zł - dowód wpłaty dołączyć do oferty;
do zadania 2  -    5 000,00 zł - dowód wpłaty dołączyć do oferty.

Osoba do kontaktów w sprawie przetargu - Kierownik Działu Technicznego w SMLW nr tel. 86 273 88 44 wew. 28.

Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny w każdym czasie, a oferta nie wywoła skutku prawnego. O odstąpieniu od przetargu oferenci zostaną zawiadomieni.

 

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.