wtorek, 28 maja 2024

Przetargi

NADLEŚNICTWO RAJGRÓD W TAMIE

Adaptacja pomieszczeń biurowych na dwie kancelarie leśniczych

1. Przedmiot zamówienia stanowi: adaptacja pomieszczeń biurowych byłej siedziby Nadleśnictwa Rajgród na dwie kancelarie leśniczych

2. Lokalizacja inwestycji: gmina Rajgród, obręb Woźnawieś, działka o nr geodezyjnym 13/7, Leśnictwo Bełda.

3. Szczegółowy zakres robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia określony został w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, stanowiących załączniki do specyfikacji warunków zamówienia oraz projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiących załącznik nr 8 do specyfikacji warunków zamówienia.

NADLEŚNICTWO RAJGRÓD W TAMIE, ul. 2, 19-206, Tama, woj. podlaskie, państwo PL, tel. 86 273 33 10, e-mail rajgrod@bialystok.lasy.gov.pl

Adres strony internetowej (URL): https://rajgrod.bialystok.lasy.gov.pl/

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.