Przetargi

Gmina Wąsosz

Dostawa mebli i innych przedmiotów do wyposażenia dwóch oddziałów przedszkolnych w Gminie Wąsosz , w ramach projektu pt. Dać szansę przedszkolakom w Gminie Wąsosz, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach działania 9.1, poddziałania 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej

Rodzaj zamówienia: dostawy
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli i innych przedmiotów do wyposażenia dwóch oddziałów przedszkolnych w Gminie Wąsosz, w ramach projektu pt. Dać szansę przedszkolakom w Gminie Wąsosz współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach działania 9.1, poddziałania 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. Szczegółowy zakres zamówienia jest przedstawiony w punkcie III SIWZ

 

Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://ug-wasosz.pbip.pl/


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Wąsosz, Plac Rzędziana 8, 19-222 Wąsosz

 

Gmina Wąsosz
19-222 Wąsosz
pl. Rzędziana 8
Tel. 86 2731001
Fax. 86 2731001

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.