Przetargi

GMINA RAJGRÓD

"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biebrza"

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biebrza", polegające na budowie w granicach pasa drogowego, nowej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biebrza, która obejmuje swym zakresem m.in.: - Roboty ziemne – wytyczenie trasy rurociągów oraz lokalizacji studni sieciowych oraz wykonanie wykopów z ich odwodnieniem. - Montaż rurociągów z uzbrojeniem oraz montaż studni kanalizacyjnych. - Zasypanie wykopów. - Odtworzenie nawierzchni. - Wyrównanie i odtworzenie terenu, odtworzenie nawierzchni utwardzonych dróg, - Rozruch technologiczny sieci.

2. Szczegółowo zakres przedmiotu zamówienia i warunki realizacji określa dokumentacja projektowa, z wyłączeniem zakresu robót obejmujących budowę kanalizacji sanitarnej i przyłączy kanalizacyjnych do poszczególnych posesji prywatnych właścicieli, które wyłączone są z przedmiotu zamówienia, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, oraz przedmiar, przy czym, przedmiar stanowi dokument pomocniczy do wyceny oferty. Podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa obejmująca wyłącznie roboty prowadzone w granicach pasa drogowego

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.