Przetargi

Gmina Rajgród

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania pn. „Ochrona krajobrazu oraz zasobów przyrodniczych przez zagospodarowanie nadbrzeża Jeziora Rajgrodzkiego w Rajgrodzie oraz terenów przyległych”, która obejmuje swym zakresem m. in. wykonanie: 1. Dokumentacji projektowej przedsięwzięcia. Podstawą sporządzenia dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej wymaganej przed rozpoczęciem realizacji inwestycji, jest wstępna koncepcja zagospodarowania działek wraz z wykonaniem utwardzeń i lokalizacją małej architektury i nasadzeń oraz koncepcja punktów widokowych wraz z określeniem standardów materiałowych. Koncepcja określi zakres zadań, sposób realizacji, rodzaj użytych materiałów, a także inne, niewyszczególnione elementy integralnie związane z planowaną inwestycją.

2. Ścieżki przyrodniczej z punktami aktywności przyrodniczej (punkty cichej obserwacji przyrody, punkty słuchania przyrody, punkty dalekiej obserwacji przyrody, punkty edukacyjne), wzdłuż nabrzeża Jeziora Rajgrodzkiego.

Gmina Rajgród
19-206 Rajgród
ul. Warszawska 32
Tel. 86 272 19 40,

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.