poniedziałek, 15 kwietnia 2024

Przetargi

Gmina Rajgród

Dostawa żwiru i transport żużlu do bieżącej konserwacji dróg na terenie gminy Rajgród

 

Rodzaj zamówienia: dostawy
Dostawa żwiru i transport żużlu do bieżącej konserwacji dróg na terenie gminy Rajgród. Zamawiający przewiduje zlecenie dostawy ok. 3000 ton żwiru w czasie trwania umowy. Rzeczywista wielkość zleconych dostaw będzie wynikać z potrzeb i możliwości finansowych Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji polegające na możliwości zmniejszenia lub zwiększenia zakresu dostawy o 30%. Dostawa żwiru obejmuje pozyskanie żwiru przez Wykonawcę, załadunek, transport i rozładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (bez plantowania). Zamawiający wymaga, aby dostarczany żwir spełniał wymogi normy PN-EN13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. Frakcja dostarczonego żwiru powinna wynosić 2-16 mm. Zamawiający przewiduje zlecenie transportu ok. 200 ton żużlu w czasie trwania umowy. Rzeczywista wielkość zleconych dostaw będzie wynikać z potrzeb i możliwości finansowych Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji polegające na możliwości zmniejszenia lub zwiększenia zakresu dostawy o 50%. Transport obejmuje transport i rozładunek żużlu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (bez plantowania).

Transport żużlu będzie się odbywać z miejsc oddalonych max. 30 km od siedziby Zamawiającego, głównie z elektrociepłowni Augustów i Mlekpolu Grajewo. Pozyskanie i załadunek żużlu nie jest objęte niniejszym zamówieniem. Koszt pozyskania i załadunku żużlu pokrywa Zamawiający. Miejscem rozładunku żwiru/żużlu będzie każdorazowo określony przez Zamawiającego odpowiedni odcinek drogi na terenie gminy Rajgród wskazany przez przedstawiciela Zamawiającego lub inne miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie gminy Rajgród..

 

Miejsce i termin składania ofert Gmina Rajgród
19-206 Rajgród
ul. Warszawska 32, 09:00, Sekretariat

2014-03-10

 

 

Specyfikacja Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.rajgrod.wrotapodlasia.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Rajgrodzie, ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgród

 

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.