wtorek, 28 maja 2024

Przetargi

Gmina Radziłów

Budowa kanalizacji sanitarnej Okrasin w ramach zadania inwestycyjnego Budowa kanalizacji sanitarnej Mścichy-Okrasin-Ostrowik - Etap II

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Zamówienie obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Okrasin stanowiącej odcinek 2 projektu (Odcinek 2 dotyczy - map /projekt budowlany i wykonawczy/ arkusz 3-4, profil kanalizacji arkusz 2-3), zgodnie z przedmiarem robót, dokumentacją techniczną w tym min.:
- Sieć kanalizacji sanitarnej - z rur PVC DN 200 mm - 435m z odbudową nawierzchni na powierzchni 2850m2 z mieszanek mineralno-asfaltowych,
- Sieć kanalizacji sanitarnej - z rur PE DN 160 mm - 158m,
- Sieć kanalizacji sanitarnej - z rur PE DN 110 mm - 443m,
- Przepompownia P3,

 

 

 

Miejsce i termin składania ofert Gmina Radziłów
19-213 Radziłów
Plac 500-lecia 14, 10:30, sekretariat (I PIĘTRO)

2014-03-24

 

 

Specyfikacja Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.ug.radzilow.wrotapodlasia.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Radziłów
ul. Plac 500 - lecia 14
19 - 213 Radziłów

 

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.