Przetargi

Gmina Grajewo

Przedmiot zamówienia:

1. Dostawa 30 szt. Komputerów przenośnych (laptopów) z myszkami i zestawami słuchawkowymi. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu grantowego „Zdalna Szkoła+” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu komputerowego zawarte są w SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ stanowiącej Załącznik Nr 7a do SIWZ.

2. Dostawa sprzętu komputerowego do Przedszkola w Rudzie – zamówienie realizowane w ramach projektu „Rozszerzenie oferty edukacyjnej Przedszkola w Rudzie” realizowanym przez Gminę Grajewo i Przedszkole w Rudzie współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IX: Rozwój lokalny, działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu komputerowego zawarte są w SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ stanowiącej Załącznik Nr 7b do SIWZ."Numer referencyjny:O.271.10.2020

 

Gmina Grajewo
19-200 Grajewo
ul. Komunalna 6
Tel. 862 723 000,

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.