Przetargi

Burmistrz Miasta Grajewo

Budowa ul. 11-Listopada w Grajewie

 1) Roboty drogowe na odcinku od skrzyżowania z ul. Wierzbową do km 0+655 obejmujące swym zakresem n/w elementy: a)jezdnia z szarej kostki brukowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm, podbudowie z kruszywa naturalnego z dodatkiem 50% kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm i geokompozycie, b) chodnik z szarej kostki brukowej gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm i podbudowie z kruszywa naturalnego gr. 15 cm, c) opaska z szarejkostki brukowej gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm, d) wjazdy z czerwonej kostki brukowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cmi podbudowie z kruszywa naturalnego z dodatkiem 50% kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm,e) oznakowanie pionowe, f) przebudowa istniejącego przepustu, g) wycinka drzew.

2) Roboty sanitarnea) kanalizacja deszczowa na odcinku od wylotu do studni D12 z rur PVC SN 8 Ø 315, studnie rewizyjne o średnicy 1200mm, separator substancji ropopochodnych z osadnikiem, przykanaliki z rur PVC Ø 200 klasy S typ ciężki zakończone ulicznymi wpustami ściekowymi oraz podłączenie do studni oznaczonej symbolem S13istn studni D14 i D15. b) Kanalizacja sanitarna na odcinku od istniejącej studni w ul. Wierzbowej do studni S1oraz odcinek od studni nr1 do studni nr 3 z rur PVC SN 8 Ø 200, studnie prefabrykowane PE Ø1000, przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PVC Ø160 typ ciężki.

Burmistrz Miasta Grajewo
19-200 Grajewo
Strażacka
Tel. 86 273 0 800

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.