Przetargi

Burmistrz Miasta Grajewo

Administrowanie i utrzymanie cmentarza komunalnego, położonego w Grajewie przy ul. Pułaskiego w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie zadań związanych z administrowaniem i utrzymaniem cmentarza komunalnego przy ul. Pułaskiego w Grajewie w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

1) Administrowanie cmentarzem i jego utrzymanie obejmuje w szczególności następujące czynności: - prowadzenie dokumentacji cmentarza w formie elektronicznej i papierowej w zakresie wymaganym stosownymi przepisami, tj. prowadzenie księgi osób pochowanych na cmentarzu, księgi grobów na cmentarzu oraz alfabetycznego spisu osób pochowanych na cmentarzu (księgi cmentarne), - umieszczenie na własnej stronie internetowej i stronie miasta Grajewo wyszukiwarki grobów i osób pochowanych na cmentarzu komunalnym, - nadzór nad właściwym zagospodarowaniem cmentarza, w tym: •wytyczanie miejsc pochówków i usytuowania grobów, •oznaczenie sektorów grzebalnych zgodnie z planem zagospodarowania terenu, •wytyczanie usytuowania pomników i grobowców oraz nadzór nad prawidłowością ich usytuowania, - zawieranie w imieniu Miasta umów na korzystanie z kwater pod groby, - wydawanie zgody na postawienie pomnika, - pobieranie opłat za czynności związane z wytyczaniem usytuowania pomnika i grobowca oraz opłat za kwatery pod groby, zgodnie z aktualnym cennikiem wprowadzonym przez uprawniony organ - prowadzenie ewidencji pobranych opłat zgodnie z obowiązującymi stawkami za korzystanie z cmentarza komunalnego.

Burmistrz Miasta Grajewo
19-200 Grajewo
Strażacka
Tel. 86 273 0 800

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.