sobota, 25 maja 2024

Przetargi

Burmistrz Miasta Grajewo

Budowa nawierzchni i odwodnienia w ul. Orzeszkowej w Grajewie

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Budowa nawierzchni i odwodnienia w ul. Orzeszkowej w Grajewie polega na wykonaniu nawierzchni jezdni, wjazdów i chodnika, a w tym:
nawierzchni jezdni z szarej kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 3cm, na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm i krawężnikiem betonowym 15x30 cm na ławie betonowej z oporem, wjazdów na posesje z czerwonej kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm, na podbudowie z kruszywa naturalnego łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 25cm,  chodnika z szarej kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm, na podbudowie z kruszywa naturalnego łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm, oznakowania poziomego i pionowego, regulacji pionowej studzienek i pokryw urządzeń podziemnych,  dwóch wpustów ulicznych i podłączenia ich do istniejącej studni kanalizacji deszczowej.

 

 

Wadium Zamawiający nie żąda wadium
Wymagany termin realizacji zamówienia Okres w dniach: 40
Miejsce i termin składania ofert Burmistrz Miasta Grajewo
19-200 Grajewo
ul. Strażacka 6A godz. 10:00 pok. nr 21

2014-04-11

 

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.