niedziela, 26 maja 2024

Przetargi

Burmistrz Miasta Grajewo

LETNIE UTRZYMANIE DRÓG I CHODNIKÓW W MIEŚCIE GRAJEWO W 2014 r.

 

Specyfikacja Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.um.grajewo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Grajewo, ul. strażacka 6, 19-200 Grajewo (pokój nr 29)

Rodzaj zamówienia: usługi
Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie we właściwym stanie dróg, jezdni ulic i chodników w mieście Grajewo w okresie od 1 maja 2014 r. do 30 listopada 2014 r.
W zakres zamówienia wchodzi :
a) mechaniczne oczyszczanie jezdni ulic i ręczne oczyszczanie chodników,
b) wywóz nieczystości zgromadzonych przy krawędzi chodników,
c) wywóz nieczystości z koszy ulicznych i pojemników na psie odchody - sukcesywnie, w miarę napełniania oraz uzupełnianie wkładów pojemników w zestawy na psie odchody (zestawy przekazywane przez Urząd Miasta), przez cały okres wykonywania zamówienia,
d) codzienne dokonywanie przeglądów stanu czystości, warunków bezpieczeństwa na drogach i przejezdności ulic oraz niezwłoczne usuwanie istniejących nieprawidłowości i zagrożeń,
e) prowadzenie akcji odśnieżania i zwalczanie gołoledzi na jezdniach i chodnikach w przypadku wystąpienia zimowych warunków pogodowych.
Zakres prac obejmuje :
1. Mechaniczne zamiatanie jezdni o nawierzchni bitumicznej i z kostki (polbruk) w pasach przykrawężnikowych o szerokości zamiatania min. 2 m:
a) 2 razy w tygodniu (w dniach: poniedziałek, piątek) ulice: Nowickiego, Kilińskiego, Traugutta, Pl. Niepodległości, Konstytucji 3 Maja, Popiełuszki, Mickiewicza o łącznej długości 3.083 m,
b) 1 raz w tygodniu (w dniach: wtorek, środa, czwartek):
- ulice: Akacjowa, Baczyńskiego, Bema, Boczna, Buczka wraz z dojazdem od ul. Wojska Polskiego, Brzozowa, Cmentarna, Dąbrowskiego, Dąbrowskiej, Dolna, Dworna, Górna, Grunwaldzka, Grota Roweckiego , Jodłowa, Kasztanowa, Kolejowa, Komunalna - dwa odcinki, Konopnickiej, Koszarowa wraz z dojazdami, Kościuszki, Krasickiego z dojazdem do bloków TBS, Ks. Pęzy, Lipowa, Liryczna, Łazienna, Łąkowa, Magazynowa, Nowo Osiedle - 2 odcinki (od klubu Seniora oraz przy blokach 28-30), Ogrodowa, Os. Młodych, Parkowa wraz z sięgaczem dz. 484, Partyzantów, Piaskowa, Pl. Niepodległości - parking przy kościele, Pocztowa, Przekopka (część z polbruku), Przygodowa, Pułaskiego, Różana, Rzemieślnicza, Sadowa, Sawickiej, Sienkiewicza, Skośna - dwa odcinki, Słoneczna, Słowackiego, Spółdzielcza, Sosnowa, Strażacka, Szkolna, Szpitalna wraz z drogą dojazdową do ul. Koszarowej, Świerkowa, Targowa, Wąska, Wesoła, Wiejska, Wierzbowa, Wiktorowo, Wilczewo, Wspólna, Wyspiańskiego, Wyzwolenia, Zielona, 11-go Listopada, 23-go Stycznia, 9-go Pułku Strzelców Konnych, na os. Południe dojazd do bl. 67, dojazd do os. Centrum 39 od ul. Kopernika, droga dojazdowa od ul. Dwornej do bloku nr 25 o łącznej długości 23.400m,
- ręczne i mechaniczne zamiatanie parkingów zlokalizowanych w w/w ulicach - sukcesywnie w miarę potrzeb,
c) 1 raz w tygodniu (w dniach : wtorek, środa, czwartek):
- droga dojazdowa od ul. Mickiewicza przy bloku nr 5 do budynku nr 7 o długości 120m,
- drogi wewnętrzne na os. Tysiąclecia o długości 180 m oraz 3 drogi na os. Broniewskiego o długości 465 m,
- parking z dojazdem od ul. Ełckiej - 1143 m2,
- droga dojazdowa do bloków TBS na o. Południe wraz z dojazdami do bloków nr 71, 72, 63A o długości 120m,
c) 1 raz w miesiącu (ostatni piątek miesiąca) ulica Robotnicza o długości 970 m,
d) 1 raz w miesiącu (ostatni piątek miesiąca) ulica Braci Świackich o długości 1650 m,
e) raz w sezonie - ul. Proletariacka (po uzgodnieniu z Zamawiającym).
2. Ręczne zamiatanie jezdni o nawierzchni z płyt betonowych - raz w miesiącu ulice :
Ekologiczna, Elektryczna o długości łącznie 800 mb.
3. Ręczne lub mechaniczne zamiatanie chodników :
a) codziennie (oprócz niedziel i świąt) o powierzchni 2070 m2 w ulicach:
-Piłsudskiego: na wysokości szaletu - 80 m2,
-Ełckiej: os. Centrum od bud. Nr 23 do drogi wewnętrznej przy Zespole Szkół Specjalnych - 400 m2,
-Wojska Polskiego: na wysokości parku, marketu LIDL, kładki nad torami wraz z dojściem do kładki, od posesji YASAM do zjazdu przed posesją Zespołu Szkół Zawodowych - 1200 m2,
-Traugutta przy stacji TRAFO - 50 m2,
-Pl. Niepodległości + ul. Kilińskiego - po stronie parku - 340 m2,
b) 1 raz w tygodniu, o powierzchni ok. 15.713 m2 w ulicach:
- Mickiewicza - na wysokości Urzędu Miasta i parków oraz na wysokości budynku 6A i po jego stronie - 380 m2,
- schody do Parku Central (od ul. Konstytucji 3 Maja, od ul. Wojska Polskiego) oraz aleja główna w parku Central - 1550 m2,
- 2 szt. schodów na os. Broniewskiego wraz z chodnikiem od Parku Central do ul. Konstytucji 3 Maja - 250 m2,
- Konstytucji 3 Maja - na wysokości os. Broniewskiego 8, działki Nr 1735/3, parku Central oraz od ul. Targowej do ul. Ekologicznej (strona prawa), ul. Koszarowa na wysokości parku Central- 1300 m2,
- Strażackiej - na wysokości Urzędu Miasta, parku i garaży Urzędu Miasta - 950 m2,
- Nowickiego (lewa strona i prawa) na wysokości parku oraz Popiełuszki na wysokości parku - 400 m2,
- Grunwaldzkiej (strona prawa) - 750 m2,
- Łaziennej - strona lewa od drogi na os. 1000-lecia do ul. Buczka - 200 m2,
-Dwornej - całość z wyłączeniem odcinków: od ul. Ełckiej do Wiejskiej - strona lewa, od załamania ogrodzenia dz. 983/3 do ul. Krótkiej - strona prawa, odcinka na wysokości posesji Nr 28 - strona lewa - 3000 m2,
- Krasickiego - chodniki od ul. Koszarowej w kierunku ul. Szpitalnej o długości 125m (po stronie bloków 22, 21), na wysokości kiosku przy bloku Nr 17 oraz na wysokości Przedszkola Nr 2 - 525 m2,
-Targowej - strona lewa na odcinku od sklepu WIKTOR do ul. Konstytucji 3 Maja i schody oraz od ul. Konstytucji 3 Maja do budynku Targowa 17A - 468 m2,
- Koszarowej - po obu stronach na wysokości byłej targowicy miejskiej - 340 m2, na wysokości bloku Południe Nr 17 oraz na wysokości FENIKSA od parkingu do ul. Krasickiego - 270 m2,
- Nowo Osiedle na wysokości bloku Nr 29 i zabudowy jednorodzinnej - 230 m2,
- Legionistów - całość - 150 m2,
- droga wewnętrzna od ul. 9PSK prowadząca do bloków 71, 72 na os. Południe - od bloku nr 61 do końca po stronie placu zabaw oraz chodnik na drodze dojazdowej do bloku nr 63A przy pierwszej zatoce postojowej - 350 m2,
- Szkolnej - od budynków nr 18 i 19 do ul. Pułaskiego oraz na wysokości cmentarza i parkingu przy cmentarzu - 450 m2,
- Kolejowej - strona prawa od ul. Piłsudskiego do dworca PKP, strona lewa od POFZ do budynku nr 9, od wjazdu na dz. Nr 2456/2 do końca - 1250 m2,
- ul. 9PSK łącznik - strona prawa od śmietnika między blokami 62 i 63 do pierwszej zatoki postojowej - 70 m2,
- M. Konopnickiej - chodnik na wysokości zabudowy szeregowej Nr 2-18 - strona prawa,chodnik położony na wysokości budynku Łąkowa 30, chodnik położony na wysokości budynków Nr 11, 9, 5, 3 oraz na wysokości budynku Działkowa 1 od strony ul. M. Konopnickiej- 250m2,
- Pułaskiego - chodniki po stronie cmentarza - 400m2,
- Łąkowa - od ul. Konopskiej do ul. M. Konopnickiej - w miejscach gdy chodnik oddzielony jest od ogrodzeń pasem zieleni - 400 m2,
- Baczyńskiego - na wysokości budynków Nr 11 i 13 - 50m2,
- os. Broniewskiego między blokami 1 i 3 - 40m2,
- ciąg pieszy położony pomiędzy posesjami przedszkola Nr 6 i kościoła pw. Ojca Pio- 150 m2,
- Wiktorowo - od ul. Targowej do os. Młodych - 2 strony - 160m2,
- Pęzy - rejon dwóch skrzyżowań z ul. Wspólną - 200m2,
- droga wewnętrzna od ul. Ełckiej do bloku Nr 25 - całość z wyłączeniem odcinka na wysokości BIEDRONKI - 290m2,
- Lipowej - 200m2,
- wewnętrzna przy kościele pw. Św. Ojca Pio - chodniki na wysokości Przedszkola Nr 6, kaplicy Ojca PIO - 250m2,
- ul. Popiełuszki - chodnik po stronie PKP od ul. Mickiewicza do ogrodzenia Kompleksowej Obsługi Hodowców i producentów - 250m2,
- ul. Szpitalna - chodniki na wysokości byłego szpitala zakaźnego i po stronie szpitala - 190m2,
c ) w każdą sobotę przegląd ulic i uprzątnięcie nieczystości z chodników.
4. Wywóz nieczystości z koszy ulicznych (ok.200 szt.) sukcesywnie w miarę napełniania oraz właściwe rozmieszczenie i zawieszenie koszy.
5. Wywóz nieczystości z koszy na psie odchody (20 szt.) sukcesywnie w miarę napełniania oraz uzupełnianie wkładów pojemników w zestawy na psie odchody (zestawy przekazywane przez Urząd Miasta), przez cały okres wykonywania zamówienia.
6. Przegląd centrum miasta i głównych ulic miasta w mieście w niedziele i święta w godzinach rannych i uprzątnięcie śmieci oraz ustawienie przewróconych koszy.
7. Oczyszczenie terenów przyległych do klubu Hades i wywóz nieczystości po imprezach artystycznych i organizowanych przez jednostki organizacyjne miasta - 6 imprez.
8. Usunięcie zalegającej darni przy krawężnikach lub obrzeżach w ul. Robotniczej (szerokość minimum 0,5 m i głębokość min 5 cm poniżej wysokości krawężnika lub obrzeża) oraz odsiew trawy. Wywóz urobku we własnym zakresie.
9. Prowadzenie akcji odśnieżania i zwalczanie gołoledzi na jezdniach i chodnikach w przypadku wystąpienia zimowych warunków pogodowych - zakres powierzchniowy określony w pkt 1, 2, 3.

 

 

 

 

Miejsce i termin składania ofert Burmistrz Miasta Grajewo
19-200 Grajewo
ul. Strażacka 6A, 12:00, Urząd Miasta

2014-03-31

 

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.