Przetargi

Budowa ulicy Sadowej w msc. Radziłów

Budowa ulicy Sadowej w msc. Radziłów

3.1. Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi gminnej nr 104177B i 104169B – ulica Sadowa w miejscowości Radziłów, na działce nr 1488/6, 1652, 1657, 1488/4, 1488/3 na odcinku o długości ok. 250 m. Zakres inwestycji obejmuje przebudowę istniejącej nawierzchni jezdni na nawierzchnię z betonowej kostki brukowej, wykonanie chodników, poboczy i przebudowę istniejących zjazdów na posesje.

3.2. Zakres robót obejmuje w szczególności:a) odtworzenie trasy i punktów wysokościowych,b) karczowanie drzew i krzewów,c) usunięcie ziemi urodzajnej,d) roboty rozbiórkowe,e) roboty ziemne,f) odwodnienie – budowa drenażu skrzynkowego,g) regulacja wysokościowa urządzeń (studzienek dla zaworów wodociągowych, studzienek kanalizacyjnych),h) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego,i) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,j) wykonanie zjazdów i wyjazdów z bram z kostki betonowej brukowej,k) wykonanie chodników z kostki brukowej, ścieków z kostki betonowej,l) zabezpieczenie sieci kablowych poprzez ułożenie rur osłonowych dwudzielnych,ł) roboty wykończeniowe.3.3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia jest dostępny na załączonych do SWZ: projektach budowlanych i STWiORB, dotyczących w/w zadań. Dokumentacja stanowi załącznik do SWZ.

 

 

 

URZĄD GMINY RADZIŁÓW
19-213 RADZIŁÓW
PL. 500-LECIA 14
Tel. 86 273 71 10

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.