Zajęcia klubowe w WTZ

aktualizacja: 2021-06-02 09:37:26     nr wiadomości: 45871     przeczytano: 603     Ilość komentarzy komentarze: 0

I N F O R M A C J A

W nawiązaniu do zapisów § 2 ust. 4 i § 5 pkt 2 uchwały nr 27/129/19 Zarządu Powiatu Grajewskiego z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad przyjmowania i rozpatrywania wniosków oraz określenia formularzy niezbędnych do realizacji na terenie powiatu grajewskiego programu "Zajęcia klubowe w WTZ", dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Wydział Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Grajewie informuje, iż w terminie od 1 czerwca 2021 r. do 14 czerwca 2021 r. odbędzie się nabór wniosków podmiotów prowadzących warsztat terapii zajęciowej o dofinansowanie w ramach programu pn. "Zajęcia klubowe w WTZ".

Nabór dotyczy zajęć klubowych, które mają zostać uruchomione i prowadzone od drugiej połowy roku realizacyjnego (tj. od dnia 1 sierpnia 2021 r. do dnia 31 stycznia 2022 r.), oraz zajęć klubowych w tych warsztatach terapii zajęciowej, w których od momentu zakończenia terminu pierwszej tury naboru wniosków zwiększyła się liczba beneficjentów programu.

Wzór wniosku określa załącznik nr 1 do w/w uchwały nr 27/129/19 Zarządu Powiatu Grajewskiego z dnia 28 maja 2019 r.
 

Program "Zajęcia klubowe w WTZ" finansowany jest ze środków PaństwowegoFunduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Z up. Starosty Jolanta Jaśkowiak
Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych

Grajewo, 1 czerwca 2021 r.

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.