poniedziałek, 4 grudnia 2023

Przetargi

Urząd Miasta Grajewo

 

Burmistrz Miasta Grajewo
19-200 Grajewo
ul. Strażacka 6A
Tel. 86 273 0 800
Fax. 86 273 0 803
E-mail sekretariat@um.grajewo.pl
WWW www.grajewo.pl; bip.um.grajewo.pl

Przedmiotem zamówienia jest odbieranie na terenie miasta Grajewo odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne w okresie od 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z uchwałą Nr VI/48/15 Rady Miasta Grajewo z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Grajewo.

 

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.grajewo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Grajewo
Wydział Gospodarki Komunalnej
ul. Strażacka 6
19-200 Grajewo

 

 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
1. Cena - 75
2. Wyposażenie pojazdów w wideorejestratory - 10
3. Termin płatności faktur - 5
4. Zatrudnienie co najmniej 2 osób niepełnosprawnych - 5
5. Klauzula społeczna - zatrudnienie osób bezrobotnych - 5

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.