środa, 4 października 2023

Powiat Grajewski

Rozbudowa DP nr 1806B na odc. Szczuczyn - Skaje

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO 
w ramach RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG
zadanie p.n.: „Rozbudowa DP nr 1806B na odc. Szczuczyn - Skaje”

 

Kwota dofinansowania:   2 775 456,25 zł

Całkowita wartość inwestycji: 4 625 760,42 zł

Data podpisania umowy o dofinansowanie:    06 września 2023 r.

Zadanie inwestycyjne jest realizowane w województwie podlaskim, powiecie grajewskimi, gminie Szczuczyn w obrębie miejscowości Szczuczyn i Skaje.

Zadane realizowane w formule „zaprojektuj – wybuduj”.

 

Celem realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: „Rozbudowa DP nr 1806B na odc. Szczuczyn - Skaje” jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi, w szczególności mieszkańców miejscowości Szczuczyn i Skaje. 

 


W wyniku realizacji zadania inwestycyjnego, zakłada się osiągnięcie następujących efektów:

-rozbudowę drogi na 2 (dwóch) odcinkach o łącznej długości 1711 m,
-wykonanie chodników,
-wykonanie poboczy,
-odwodnienie korpusu drogowego,
-przebudowę 1 (jednego) skrzyżowania,
-wykonanie kierunkowego doświetlenia przejść dla pieszych, 
-wykonanie 3 (trzech) wyniesionych przejść dla pieszych,
-wykonanie 1 (jednej) wyspy dzielącej na jezdni wraz z odgięciem toru jazdy,
-montaż 1 (jednej) tablicy zmiennej treści (aktywnej), informującej o prędkości ruchu pojazdu.

 

Rozbudowa drogi będzie zaprojektowana i zrealizowana na dwóch odcinkach: I odc. na dł. 135m oraz na odc. II odc. na dł. 1576m - zgodnie z obowiązującymi przepisami i wiedzą techniczną, jako droga powiatowa klasy technicznej Z. Zakłada się wykonanie drogi jednojezdniowej o dwóch pasach ruchu i szer. pasa 3m. Na odc. I będą wykonane prawostronne chodniki przy jezdni o szer. 2m. o szer. W miejscowości Skaje będzie wykonana kanalizacja deszczowa. Rozbudowane zostanie prawostronne skrzyżowanie z drogą gminną. Wykonane zostanie oznakowanie poziome i pionowe obu odcinków drogi. W miejscowości Skaje będą wykonane 3 wyniesione przejścia dla pieszych, doświetlone zgodnie z wymaganiami. Na wjeździe do m. Skaje od strony Zacieczek będzie wykonana wyspa centralna powodująca odgięcie toru jazdy. Na wjeździe do Szczuczyna zostanie zamontowany znak aktywny wskazujący prędkość pojazdu. Istniejące przepusty będą przebudowane i poszerzone.

W dniu 11 sierpnia 2023 r. została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Grajewskim, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie a Wykonawcą dokumentacji projektowej i robót budowlanych firmą Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „UNIDROG” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Robotniczej 4, 19-200 Grajewo wyłonionym w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji.

 

Termin realizacji zadania: 730 dni (kalendarzowych) od dnia podpisania umowy.

 

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.