piątek, 1 marca 2024

Powiat Grajewski

Realizacja zadań inwestycyjnych

W dniu 14 grudnia 2016 r. dokonano odbioru końcowego robót budowlanych wykonanych w związku z realizacją zadań inwestycyjnych przy siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie, w którym uczestniczył Starosta Grajewski Pan Zygmunt Kruszyński.


Zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

 "Wykonanie podjazdu o konstrukcji stalowej przy ul. Wojska Polskiego 74C w Grajewie". Dzięki wsparciu finansowemu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych osoby niepełnosprawne z terenu powiatu grajewskiego będą mogły korzystać z nowego podjazdu dla wózków inwalidzkich. Na ten cel pozyskano 4.469,60 zł dofinansowania. Wartość robot budowlanych wyniosła ogółem 17. 420,00 zł. Wykonawcą robót budowlanych była Firma Handlowo – Usługowa "Mag-Bud" z Grajewa.

Celem podjęcia realizacji zadania była konieczność wykonania podjazdu, gdyż do wejścia do pomieszczeń biurowych prowadzą schody będące barierą architektoniczną dla osób niepełnosprawnych mających trudności w poruszaniu się, starszych i na wózkach inwalidzkich.

 "Wykonanie odprowadzenia wód opadowych od budynku stanowiącego siedzibę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie do kanalizacji deszczowej". Wartość robot budowlanych wyniosła ogółem 11.931,00 zł (środki własne powiatu).Wykonawcą robót budowlanych było Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowo-Transportowe "SAM-POL" s.c. z Grajewa.

Celem podjęcia realizacji zadania była konieczność odprowadzania wody deszczowej z dachu budynku do kolektora ściekowego. Przed rozpoczęciem prac woda gromadziła się w gruncie wokół budynku i powodowała duże zawilgocenie oraz zalewanie jego pomieszczeń piwnicznych, gdzie znajdują się archiwa, urządzenia służące pomiarowi wody i energii cieplnej, centrala systemu alarmowego i przyłącze internetowe.

 "Wykonanie utwardzenia placu przy budynku stanowiącym siedzibę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie”. Wartość robot budowlanych wyniosła ogółem 15.886,93 zł (środki własne powiatu). Wykonawcą robót budowlanych była firma Usługi Ogólnobudowlane Pana Eugeniusza Chrostowskiego z Grajewa. Celem podjęcia realizacji zadania było poprawienie warunków dojazdu i parkowania oraz dojścia do budynku dla petentów, którymi w większości są osoby niepełnosprawne.

W odbiorze uczestniczyli Starosta Grajewski Pan Zygmunt Kruszyński, kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pani Anna Świderska, kierownik budowy Pan Edward Laszczkowski oraz wykonawcy robót. Komisja stwierdziła, że wady obiektu nie wystąpiły a roboty wykonano dobrze i w umownym terminie.

 

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.