niedziela, 26 maja 2024

Powiat Grajewski

Posiedzenie Zarządu Powiatu

Skrzyżowanie DK Nr 61 ul. Piłsudskiego z ulicami Kolejową i Konopską w Grajewie.

W dniu 23 maja 2016 r. w Starostwie Powiatowym w Grajewie odbyło się 75 posiedzenie Zarządu Powiatu Grajewskiego.  Obrady rozpoczęły się o godzinie 09:10. 

W posiedzeniu udział wzięli: Przewodniczący Zarządu Pan Zygmunt Kruszyński, Wiceprzewodniczący Zarządu Pani Alicja Rutkowska, Członkowie Zarządu Pan Leszek Czyżewski, Pan Jan Zawadzki, Pan Janusz Marian Marcinkiewicz oraz zaproszeni goście: Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Grajewskiego Pan Antoni Cybula,  Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie Pan Jan Julian Połonowicz, I Zastępca Burmistrza Miasta Grajewo Pan Maciej Paweł Bednarko, Pani  Ewa Zyskowska – Banach Inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miasta Grajewo, st. asp. Pan Cezary Waszkiewicz w/z   p.o. Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Grajewie  asp. Pana Tomasza Bielawskiego oraz  Skarbnik Powiatu Grajewskiego Pani Maria Jasińska. 

Jednym z punktów porządku obrad był temat projektowanego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku skrzyżowania DK Nr 61  ul. Piłsudskiego z ulicami Kolejową i Konopską w Grajewie.
Podczas obrad Zarząd Powiatu Grajewskiego oraz zaproszeni goście dokonali wizji lokalnej w terenie przedmiotowego skrzyżowania oraz ulic stanowiących objazd dla samochodów ciężarowych. 
Zarząd Powiatu Grajewskiego oraz  Burmistrz Miasta Grajewo, po dokonaniu wizji lokalnej, przy udziale Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie, przedstawiciela  Komendy Powiatowej Policji w Grajewie oraz zaproszonych gości,  na terenie skrzyżowania DK Nr 61 ul. Piłsudskiego z ulicami Kolejową i Konopską w Grajewie oraz ulic i skrzyżowań, po których ma odbywać się objazd samochodów ciężarowych tj. ul. Kolejowej, ul. Konopnickiej, ul. Łąkowej zaakceptowali pozytywnie proponowane rozwiązania projektowe z uwagą, iż Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad  Oddział w Białymstoku powinna  uwzględnić w organizacji ruchu dopuszczenie możliwości dojazdu samochodów ciężarowych, koniecznych do obsługi  posesji położonych przy ul. Konopskiej  w Grajewie, pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Sadową i przedmiotowym skrzyżowaniem tj. z ulicami Piłsudskiego, ul. Szkolną i ul. Kolejową w Grajewie. Postanowiono wystosować stosowną prośbę do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad  Oddział w Białymstoku w tej sprawie. 

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.