Powiat Grajewski

Podpisanie umowy. Rozbudowa DP nr 1806B na odc. Szczuczyn - Skaje

Miło nam poinformować, że dzisiaj (11.08.2023 r.) podpisana została umowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa DP nr 1806B na odc. Szczuczyn – Skaje”. Zadanie obejmie rozbudowę DP 1806B na odcinkach: ul. Grunwaldzka w km 0+251÷0+386 i Szczuczyn – Skaje – Balcer w km 0+604÷2+180, na łącznej długości 1711 m. 

Umowę z ramienia Powiatu Grajewskiego podpisał Jan Julian Połonowicz Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w obecności Tomasza Cebelińskiego Wicestarosty Grajewskiego, Waldemara Tadeusza Wieczorka członka Zarządu Powiatu, Artura Kuczyńskiego Burmistrza Szczuczyna i Moniki Organek Inspektor Wydziału Inwestycji i Pozyskiwania Środków Starostwa Powiatowego w Grajewie, natomiast z ramienia wykonawcy, którym jest Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „UNIDROG” Sp. z o.o., Dorota Kulikowski współwłaściciel firmy. 

 

W trakcie spotkania podpisany został także Protokół przekazania terenu budowy pod realizację inwestycji.

 

Inwestycja realizowana będzie w formie „zaprojektuj i wybuduj”. Wykonawca zobowiązał się do przygotowania dokumentacji projektowej z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i decyzji, a następnie do realizacji robót budowlanych zgodnych z dokumentacją. W skład robót wejdą prace przygotowawcze (m.in.: usuniecie drzew i zakrzaczeń, prace rozbiórkowe, prace związane z liniami: energetyczną, telekomunikacyjną i wodociągową, niezbędne roboty ziemne), prace właściwe (m.in.: wykonanie podbudowy, nawierzchni, chodników, zjazdów, oznakowania pionowego i poziomego drogi itp.) oraz prace wykończeniowe. 

 

Całość zadania wykonana ma być w terminie 730 dni kalendarzowych od dnia podpisania niniejszej umowy. Wartość zadania, na którą podpisano umowę, wynosi 4 583 792,42 zł. 

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.