piątek, 1 marca 2024

Powiat Grajewski

Parking formalnie odebrany

W dniu 6 września 2016r władze samorządu powiatowego i kierownictwo przedsiębiorstwa „SAM-POL” podpisały protokół odbioru zadania inwestycyjnego p.n.: ,,Rozbudowa parkingu przy ul. Strażackiej 6B łącznie z wykonaniem zjazdu”. Wartość robot budowlanych wyniosła ogółem 80 619,66 zł. Inwestycje z ramienia powiatu odebrała komisja w składzie Pan Mariusz Wojciechowski, Pan Antoni Milewski i Pan Mariusz Mikielski przy udziale Starosty Powiatu Grajewskiego Pana Zygmunta Kruszyńskiego, Wicestarosty Powiatu Grajewskiego Pani Alicji Rutkowskiej, Inspektora Nadzoru Pana Jana Juliana Połonowicza, w obecności dyrektora  „SAM-POL” Pana Adama Skrodzkiego oraz kierownika budowy Pana Edwarda Laszczkowskiego.

Wizytacji nowo wykonanego parkingu dokonał również Zarząd Powiatu Grajewskiego oraz  Przewodniczący Rady Powiatu Grajewskiego Pan Stanisław Kossakowski i radni powiatu Pan Waldemar Remfeld i Sławomir Ginel.

Prace polegały na rozbudowie parkingu łącznie z wykonaniem zjazdu. W ramach zadania dokonano rozbudowy istniejącego parkingu, o 18 dodatkowych stanowisk postojowych w tym 2 dla osób niepełnosprawnych. Stanowiska postojowe mają szerokość 2,5 m, długość 4,5 m i są usytuowane do drogi manewrowej o szerokości 5,00 m pod kątem 60o. Parking jest obramowany krawężnikami wystającymi na 8 cm ponad powierzchnię nawierzchni. Na parkingu przewidziano jeden kierunek. Istniejący zjazd pełnić będzie rolę wjazdu na rozbudowany parking a wykonany zjazd z ul. Popiełuszki będzie pełnić rolę wyjazdu z parkingu.

Z dniem 6 września parking został otwarty dla mieszkańców powiatu.

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.