Powiat Grajewski

Ogłoszenie o przetargu (Białaszewo)

WYCIĄG  Z  OGŁOSZENIA  

Starosty Grajewskiego o: 


pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym


na sprzedaż prawa własności nieruchomości, zabudowanej budynkiem niemieszkalnym o powierzchni zabudowy 79 m2, budynkiem garażowym o powierzchni zabudowy 91 m2 i budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 66 m2, oznaczonej jako działka nr 807/3 o powierzchni 0,1334 ha, położonej na terenie obrębu 0001 Białaszewo gmina Grajewo. Dla nieruchomości tej IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Grajewie prowadzi księgę wieczystą LM1G/00021601/1. Teren, na którym położona jest przedmiotowa działka nr 807/3 od dnia 01 stycznia 2004 r. nie jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wójt Gminy Grajewo od 2004 r. nie wydał decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grajewo, działka ta położona jest na terenie zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej z dopuszczeniem usług. Działka ta nie jest położona na obszarze rewitalizacji i nie znajduje się na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o której mowa w rozdziale 5 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2021 r., poz. 485 z późn. zm.).

 

Cena wywoławcza: 108.000,00 zł.

Wadium: 5.400,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 11 sierpnia 2023 r. o godz. 10.00 .

 

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grajewie ul. Strażacka 6B na II piętrze.

Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w pokoju Nr 11 Starostwa Powiatowego w Grajewie (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30) lub telefonicznie 86 273 84 88.

 

Pełna treść ogłoszenia o przetargu zamieszczona jest na stronie internetowej Starostwa: www.starostwograjewo.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.starostwograjewo.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Grajewie ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo (parter).

 

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.