Powiat Grajewski

Odbiór częściowy robót budowlanych wykonanych na drodze powiatowej w Rydzewie

 31 sierpnia 2023 r., odbył się częściowy odbiór robót wykonanych w ramach zadania pn. „Przebudowa z rozbudową głównych dróg powiatowych powiatu grajewskiego”. Zadanie to składa się z trzech części : „Rozbudowa DP nr 1788B w m. Rydzewo na dł. 2,75 km” ”, „Rozbudowa DP nr 1808B na odc. Wojewodzin-Wierzbowo” oraz „Przebudowa DP nr 1820B na odc. Ławsk-Glinki”. Dzisiejszy częściowy odbiór prac dotyczył części pierwszej zadania. 

Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwem Drogowo Mostowe „UNIDROG” Sp. z o.o. z Grajewa, które realizuje zadanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Całkowita wartość inwestycji wyniesie ponad 22 370 000,00 zł. Na kwotę tą składają się dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 15 mln zł, a także środki własne pochodzące z budżetów Powiatu Grajewskiego, a także z budżetów Gmin, na terenie których prowadzone są roboty budowlane.

 

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.