Powiat Grajewski

  • 1 komentarzy
  • 4253 wyświetleń

LXXVII sesja Rady Powiatu Grajewskiego

W dniu 23 czerwca 2023 r. na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grajewie odbyła się LXXVII sesja Rady Powiatu Grajewskiego, na której radni pochylili się nad raportem o stanie powiatu grajewskiego oraz sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu grajewskiego za 2022 r.

 

Po przedstawieniu przez przewodniczącego Zarządu – Starosty Grajewskiego Waldemara Remfelda raportu o stanie powiatu i po krótkiej jego analizie przez radnych, podjęli oni jednogłośnie uchwałę o udzieleniu wotum zaufania.

 

Następnie rozpoczęto procedurę absolutoryjną. Radni przyjęli uchwałą sprawozdanie finansowe powiatu oraz sprawozdanie w wykonania budżetu za 2022 r., po czym przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Janusz Marian Marcinkiewicz odczytał wniosek w sprawie udzielenia absolutorium. Po przeanalizowaniu materiałów sprawozdawczych Komisja pozytywnie oceniła wykonanie budżetu Powiatu i wnioskowała o udzielenie absolutorium. Na sesji odczytano także pozytywną opinię Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku, którą otrzymano po wysunięciu w tej sprawie wniosku przez Komisję. Za przyjęciem uchwały absolutoryjnej zagłosowano jednogłośnie.

 

Podczas sesji podziękowano także pani Wandzie Elżbiecie Mieczkowskiej za współpracę, pomoc i wsparcie, na jakie Powiat mógł liczyć w minionym roku. Starosta Grajewski Waldemar Remfeld i Przewodniczący Rady Powiatu Grzegorz Gardocki wręczyli pani Wandzie kwiaty i drobny upominek.

 

Komentarze (1)

Dobrze widzę, że przejście dla pieszych kosztowało 350 tys. PLN? Czy to przejście to tylko element inwestycji?

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.