czwartek, 21 września 2023

Powiat Grajewski

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Grajewie

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Grajewie informuje o stwierdzeniu w dniu 05.09.2023 roku pierwszego ogniska afrykańskiego pomoru świń u padłego dzika, znalezionego w okolicy miejscowości Biebrza, gmina Rajgród(N-53.64503480, E-22.593660000). Stwarza to zwiększone ryzyko wystąpienia afrykańskiego pomoru świń w stadach świń a zwłaszcza w promieniu 10 km od miejsca znalezienia padłego dzika. W związku z powyższym należy bezwzględnie przestrzegać zasad bioasekuracji, gdyż tylko to może uchronić gospodarstwo przed wniknięciem wirusa
do stada:

 


1) Utrzymywać świnie w odrębnych, zamykanych pomieszczeniach;
2) Karmić paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących i domowych;
3) Stosować odzież ochronną;
4) Czyścić i dezynfekować narzędzie i sprzęt wykorzystywany do obsługi świń;
5) Przestrzegać zakazu wstępu osób postronnych do gospodarstwa;
6) Zabezpieczyć budynki gospodarskie przed dostępem zwierząt domowych i dzikich;
7) Stosować maty dezynfekcyjne, nasączone środkiem dezynfekcyjnym, w wejściach i wyjściach do/z budynków, w których utrzymywana jest trzoda chlewna oraz na wejściach i wjazdach na teren gospodarstwa.


Rygorystyczne przestrzeganie zasad bioasekuracji, może uchronić gospodarstwo przed wniknięciem wirusa do stada.
Bardzo ważną rolę w rozprzestrzenianiu wirusa ASF odgrywa człowiek, który poprzez zanieczyszczone ubranie, obuwie, sprzęt i produkty może wprowadzić patogen do gospodarstwa. Podobnym wektorem są zwierzęta domowe i dzikie, które przemieszczając się w sposób niekontrolowany do pomieszczeń, w których utrzymywana jest trzoda
chlewna, mogą spowodować przeniesienie czynnika zakaźnego.


Rozprzestrzenianie wirusa może nastąpić również poprzez zanieczyszczona paszę, wodę, nawóz, ściółkę, sprzęt i środki transportu. Dlatego też, tak ważne jest zachowanie higieny, stosowanie środków dezynfekcyjnych, stosowanie odzieży ochronnej oraz przestrzeganie pozostałych zasad bioasekuracji w zabezpieczeniu swojego gospodarstwa.
Afrykański pomór świń należy do chorób zakaźnych zwierząt zwalczanych z urzędu i jest wymieniona w załączniku nr 2 poz. 12 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2020 r. poz. 1421 ze zm.). Afrykański pomór świń to szybko szerząca się, zakaźna choroba wirusowa, na którą podatne są świnie domowe , świniodziki oraz dziki. W przypadku wystąpienia ASF w stadzie dochodzi do dużych Grajewo, dnia 06 września 2023 r.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Konopska 64, 19-200 Grajewo tel.: (86) 272-39-58, fax: (86) 272-39-58, e-mail:grajewo.piw@wetgiw.gov.pl

spadków w produkcji: zakażenie przebiega powoli i obejmuje znaczny odsetek zwierząt w stadzie, przy czym śmiertelność zwierząt sięga nawet 100%.
Należy obserwować stan zdrowia świń, a o wszelkich niepokojących objawach natychmiast powiadomić lekarza weterynarii.


Wszystkie informacje na temat ASF znajdują się na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii: https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/afrykanski-pomor-swin

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.