poniedziałek, 4 grudnia 2023

Przetargi

Gmina Szczuczyn

Dostawa i montaż kompletnych instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej na terenie Gminy Szczuczyn w ramach projektu pn. Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie gminy Szczuczyn.
Rodzaj zamówienia: usługi
1. Przedmiotem zamówienia jest:
- opracowanie dokumentacji projektowej we wszystkich wymaganych branżach,
- modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej w indywidualnych kotłowniach polegająca na dostawie i montażu kompletnych zestawów solarnych opartych na próżniowo-rurowych kolektorach słonecznych z limitowaną temperaturą stagnacji, dla mieszkańców gminy Szczuczyn oraz w budynku Biblioteki Miejskiej w Szczuczynie.
Łącznie projekt obejmuje 89 obiektów (88 budynków mieszkalnych oraz 1 budynek użyteczności publicznej).
Instalacje solarne będą montowane w budynkach mieszkalnych nieprzekraczających powierzchni 300 m2, zaś wszystkie budynki wpisane do projektu sklasyfikowano w PKOB jako:
1110 - budynki mieszkalne jednorodzinne - 88 szt.,
1220 - budynki biurowe - 1 szt.
2. Zakres zamówienia obejmuje:
a) Opracowanie dokumentacji projektowej (projekt budowlano-wykonawczy) niezbędnej do zainstalowania kompletnego zestawu solarnego na potrzeby przygotowania C.W.U dla użytkowników prywatnych - 3 kpl w wersji papierowej.
b) Opracowanie dokumentacji projektowej (projekt budowlano-wykonawczy) niezbędnej do zainstalowania kompletnego zestawu solarnego na potrzeby przygotowania C.W.U dla budynku użyteczności publicznej (jeżeli wymagana), 3 kpl w wersji papierowej.
Wykonawca opracuje dokumentację projektową:
- Dokumentację wykonawczą dla celów realizacji inwestycji. Projekty wykonawcze stanowić będą uszczegółowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu budowlanego.
- Przedmiar robót umożliwiający etapowe rozliczanie inwestycji,
- Dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy.

 

Gmina Szczuczyn
19-230 Szczuczyn
Plac 1000-lecia 23
Tel. 86 273 50 80
Fax. 86 273 50 81
E-mail um@szczuczyn.pl
WWW www.um.szczuczyn.pl/

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.